شناسه خبر: 152042
تاریخ خبر: 1401/3/11 17:39

فیلم | حضور نخبگان شاهد و ایثارگر در نمایشگاه رویداد ملی «عصر امید»(3)

گفتگو با فاطمه احمدی از استان چهارمحال و بختیاری و دانشجوی دکترای صنایع غذایی، استارت اپ شناسایی سموم مواد غذایی با تکنولوژی نانو و بیوسنسور با استفاده از نانو ذرات

آخرین اخبار

رصد رسانه