شناسه خبر: 152041
تاریخ خبر: 1401/3/11 17:08

فیلم | حضور نخبگان شاهد و ایثارگر عضو مرکز رشد و نوآوری شاهد در نمایشگاه رویداد ملی «عصر امید»(2)

آخرین اخبار

رصد رسانه