کرمان

 اختصاص 5 درصد مسکن اجتماعی و 10 درصد اشتغال به ایثارگران/ آمادگی بنیاد شهید برای پشتیبانی پایان‌نامه‌ها با موضوع سردار شهید سلیمانی

اختصاص 5 درصد مسکن اجتماعی و 10 درصد اشتغال به ایثارگران/ آمادگی بنیاد شهید برای پشتیبانی پایان‌نامه‌ها با موضوع سردار شهید سلیمانی

دولت یکپارچه و منسجم به دنبال حل مشکلات مردم است

دولت یکپارچه و منسجم به دنبال حل مشکلات مردم است

تشییع باشکوه شهید گمنام در کرمان

تشییع باشکوه شهید گمنام در کرمان

آخرین اخبار

رصد رسانه