آذربایجان شرقی

دولت سیزدهم «مردم محور» است /  فرهنگ و اقتصاد دو دغدغه مهم رئیس جمهور هستند

دولت سیزدهم «مردم محور» است / فرهنگ و اقتصاد دو دغدغه مهم رئیس جمهور هستند

آخرین اخبار

رصد رسانه