فتوتیتر

ابهامات قانونی از پیش پای جامعه ایثارگری برداشته شود

دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ایثارگران استان خراسان شمالی:ابهامات قانونی از پیش پای جامعه ایثارگری برداشته شود

روحیه انقلابی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران امکان خوبی برای اجرای سند تحولی دولت مردمی است

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم رونمایی از سند «تحول دولت مردمی؛ ایثار و ایثارگران»:روحیه انقلابی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران امکان خوبی برای اجرای سند تحولی دولت مردمی است

مدیران بنیاد در اجرای برنامه‌های عملیاتی پاسخگو باشند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:مدیران بنیاد در اجرای برنامه‌های عملیاتی پاسخگو باشند

تقویت نگاه دوراندیشانه و اندیشمندانه موجب تحول در جامعه می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست رونمایی و تبیین سند «تحول دولت مردمی؛ ایثار و ایثارگران»تقویت نگاه دوراندیشانه و اندیشمندانه موجب تحول در جامعه می‌شود

آخرین اخبار

رصد رسانه