دوشنبه 7 مهر 1399 |

هزینه های درمانی ایثارگران پرداخت می شود
با اصلاح و ابلاغ ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از این پس هزینه های درمانی و بیمه ای ایثارگران توسط بنیاد تامین می شود.مهدی ایزدی معاون حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این موضوع و عذرخواهی از وقفه ای که برای بیمه برخی ایثارگران شاغل و بازنشسته پیش امده بود تصریح کرد: چنانچه ایثارگران از اول ابان ماه هزینه ای بابت درمان خود پرداخت کرده اند توسط بنیاد بازگردانده می شود.
تهیه کننده 
1397/11/03 12:00 ق.ظ
هزینه های درمانی ایثارگران پرداخت می شود