دوشنبه 7 مهر 1399 |

اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان
حیات: بر اساس بند 6 رديف ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع‌مقدس از يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه در حقوق و مزاياي اجتماعي برخوردار مي‌شوند. گفته شد با اين مصوبه از ابتداي سال 96 رزمندگان همچون جانبازان و آزادگان در احكام حقوقي خود مي‌توانند از مزاياي يك مقطع تحصيلي استفاده كنند. علاوه بر آن در كليه حقوق اجتماعي تعريف شده در قوانين همانند انتخابات كه نياز به مدرك تحصيلي در مقطع خاصي است، يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان اعمال خواهد شد. ام این قانون اکنون با تفسیرهای متفاوتی از سوی دستگاه ها مواجه شده است. حیات در گفت و گویی با دکتر قاسم علی اکبری مشاور ایثارگران سازمان امور اداری و استخدامی به این مسئله پرداخت که در فیل ویدئویی قابل مشاهده است.
تهیه کننده  حیات
1397/08/22 01:18 ب.ظ
اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان