دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفت و گو با فرزند جانباز حائز رتبه زیر 100 کنکور سراسری
فاطمه عباسی فرزند جانباز 25 درصد است که در گروه زبان رتبه 62 کشوری را کسب کرده و در رشته پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شده است.
تهیه کننده  صمدی
1397/08/06 01:46 ب.ظ
گفت و گو با فرزند جانباز حائز رتبه زیر 100 کنکور سراسری