پنجشنبه 10 مهر 1399 |

چگونگی احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه در گفت و گو با مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد
رزمندگان ۸سال دفاع‌مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌شود با انجام مراحلی به‌عنوان جانباز تلقی می شوند و حداقل ۵ درصد جانبازی به آنها تعلق خواهد گرفت.
تهیه کننده  ساعدی
1397/05/09 12:00 ق.ظ
چگونگی احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه در گفت و گو با مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد