دوشنبه 7 مهر 1399 |

ماموریت آموزشی ایثارگران در گفت و گوی حیات با مشاور ایثارگران سازمان امور اداری و استخدامی
حیات: با توجه به اهمیت ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی ایثارگران، این عزیزان با در نظر گرفتن شرایطی می توانند از مأموریت آموزشی استفاده کنند.
تهیه کننده  حیات
1397/05/14 12:00 ق.ظ
ماموریت آموزشی ایثارگران در گفت و گوی حیات با مشاور ایثارگران سازمان امور اداری و استخدامی