دوشنبه 7 مهر 1399 |

مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گو با حیات تشریح کرد؛ چه درخواست هایی در کمیسیون تجدید نظر جانبازی قابل طرح نیست
مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گو با حیات در مورد درخواست هایی که از سوی بعضی جانبازان گرامی ثبت می شود ولی قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون تجدید نظر جانبازی را ندارد توضیحاتی ارائه داد، که در ویدئوی ضیط شده از ایشان قابل مشاهده است.
تهیه کننده  ساعدی
1397/07/14 11:04 ق.ظ
چه درخواست هایی در کمیسیون تجدید نظر جانبازی قابل طرح نیست