پنجشنبه 10 مهر 1399 |

مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گو با حیات تشریح کرد؛ ملاک رای کمیسیون تجدید نظر درصد جانبازی
مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد در گفت و گو با پایگاه خبری حیات با اشاره به استثنا شدن جانبازان 50 درصد و بالاتر از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه ها و نهاد های دولتی، تاکید کرد: ملاک رای کمیسیون های پزشکی بنیاد از جمله کمیسیون تجدید نظر جانبازی، مستندات قانونی پرونده جانباز است نه فشار و اعمال نفوذ. وی افزود: برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در رسانه ها، نه هجومی از مدیران جانباز برای تقاضای تجدید نظر جانبازی شان مشاهده می شود و نه پزشکان کمیسیون های پزشکی اعمال نفوذی را می پذیرند.ان ها طبق روال قانونی، کار خود را انجام می دهند و برایشان فرقی نمی کند جانبازی که تقاضای تجدید نظر جانبازی را ثبت کرده یک مدیر است یا یک جانباز عزیز معمولی.
تهیه کننده  ساعدی
1397/07/07 12:00 ق.ظ
ملاک رای کمیسیون تجدید نظر درصد جانبازی