دوشنبه 29 دی 1399 |

اختتامیه نخستین جشنواره کتاب ایثار و شهادت «سرخ نگاران»
اطلاعیه ویدئویی مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی کتاب سال ایثار و شهادت؛ جایزه «سرخ نگاران». تولید شده در معاونت اجتماعی و فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران.
تهیه کننده 
1399/02/29 12:00 ق.ظ
اختتامیه نخستین جشنواره کتاب ایثار و شهادت «سرخ نگاران»