جمعه 4 مهر 1399 |

دلیل احضار سردار شهید قاسم سلیمانی به دادگاه چه بود؟
روایت امیرعبداللهیان از احضار شهید حاج قاسم سلیمانی به یک دادگاه را ببینید.
تهیه کننده 
1398/11/29 12:12 ب.ظ