دوشنبه 7 مهر 1399 |

بیانات تامل برانگیز حجت الاسلام شهیدی درباره دیدارش با شهید سپهبد قاسم سلیمانی
والله که اُنس پسرِابوطالب با مرگ ،اُنسی آن چنان دارد که طفلی به پستان مادرش. --- حضرت علی (ع)---
تهیه کننده 
1398/10/15 12:00 ق.ظ
بیانات تامل برانگیز حجت الاسلام شهیدی درباره دیدارش با شهید سپهبد قاسم سلیمانی