پنجشنبه 10 مهر 1399 |

توضیحا ت رضا ریاحی مدیر عامل صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران در خصوص ارائه آموزش ، مشاوره شغلی، وام های حمایتی و تقویتی به ایثارگران کارآفرین
تهیه کننده 
1398/06/23 03:29 ب.ظ