پنجشنبه 10 مهر 1399 |

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار
سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در دو بخش فیلم نامه و فیلم 120 ثانیه‌ای برگزار می‌شود و سید حسن حق گو، محمدتقی فهمیم و مرجان ریاحی، آثار رسیده به بخش‌های مختلف سومین جشنواره ملی فیلم ایثار را داوری خواهند کرد.
تهیه کننده 
1398/04/30 12:00 ق.ظ