دوشنبه 7 مهر 1399 |

چگونگی تقاضای تجدیدنظر درصد جانبازی
جانبازانی که متقاضی تجدید نظر درصد جانبازی هستند باید به چه نکاتی توجه کنند؟ دکتر طائبی در گفت و گویی ویدیویی با پایگاه خبری حیات، به این سوال پاسخ داد که پیشنهاد می شود ان را ببینید.
تهیه کننده  حیات
1398/03/12 12:00 ق.ظ
چگونگی تقاضای تجدیدنظر درصد جانبازی