پنجشنبه 10 مهر 1399 |

گفت و گو با مادر شهید غلامرضا پیچک
مادر شهید غلامرضا پیچک در گفت و گو با حیات به نقل خاطره ای از فرزند شهیدش پرداخت که بسیار شنیدنی است.
تهیه کننده 
1398/03/07 12:00 ق.ظ
خاطره مادر شهید پیچک از عروسی غلامعلی