پنجشنبه 10 مهر 1399 |

علت تفاوت درصد جانبازی در نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گویی با پایگاه خبری حیات به بیان تفاوت درصد جانبازی در نیروهای مسلح و بنیاد پرداخت. وی همچنین در مورد تقاضای تجدید نظر جانبازی توضیحاتی داد که در این ویدیو قابل مشاهده است.
تهیه کننده  حیات
1398/02/15 12:00 ق.ظ
علت تفاوت درصد جانبازی در نیروهای مسلح و بنیاد