پنجشنبه 10 مهر 1399 |

گزارش ویدیویی حیات از ایثار جهادگران حسنی با تکریم و اطعام نیازمندان
حیات: گروه جهادی جهاد حسنی با هدف محرومیت زدایی از شهر تهران در حوزه های مختلف درمانی، تهیه اطعام ، عمرانی و ... به کمک نیازمندان می روند.
تهیه کننده  میلاد لطفی
1398/02/30 12:00 ق.ظ