دوشنبه 7 مهر 1399 |

بررسی 93 هزار پرونده در کمیسیون های پزشکی بنیاد در سال 97
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از کمیسیون های مختلفی تشکیل می شود که هر کدام وظیفه ای را بر عهده دارد، تعیین درصد ازکارافتادگی جانبازان، حالت اشتغال، احراز شهادت، استراحت پزشکی، حق پرستاری والدین شهدا و... از جمله وظایف این کمیسیون ها محسوب می شود.پایگاه خبری حیات در گفت و گویی ویدیویی با دکتر طائبی مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عملکرد این کمیسیون در سال 97 پرداخته است.
تهیه کننده  حیات
1398/02/03 12:00 ق.ظ
بررسی 93 هزار پرونده در کمیسیون های پزشکی بنیاد در سال 97