دوشنبه 7 مهر 1399 |

گزارش ویدئویی از تهیه و توزیع غذای گرم برای سیل زدگان توسط گروه جهادی شهید مختار
گروه جهادی شهید حسین مختار که توسط برادر شهید ایجاد شده است متشکل از فرزندان شاهد و ایثارگری است که ایثار را در قالب کمک به مردم در شرایط بحرانی و نیز مردم بی بضاعت معنایی دیگر بخشیده اند. این گروه در بحران سیل اقدام به راه اندازی اشپزخانه سیار و تهیه روزانه 1500 تا 2000 پرس غذای گرم می کنند و از خرمشهر ان را به روستاهای ابگرفته نزدیک اهواز و سوسنگرد می برند. در این ویدیو با فعالیت این گروه و نیز مشکلاتی که در هنگام انتقال غذا با ان مواجه می شوند اشنا می شوید.
تهیه کننده  حیات
1398/01/28 02:08 ب.ظ