پنجشنبه 10 مهر 1399 |

گزارش ویدیویی حیات از؛ فرآیند مرمت آثار مکتوب شهدا در مرکز اسناد
ایمانی مسئول پروژه مرمت آثار فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گو با حیات اظهار کرد: برخی از اسناد موجود در آرشیو مرکز اسناد بنیاد شهید به علت عوامل آسیب رسانی مثل رطوبت بالا, قارچ و باکتری, موریانه, اسیدیته بالا, لکه خون, آثار تیر و ترکش و غیره دچار تخریبهای فیزیکی و شیمیایی شده اند و نیازمند مرمت و حفاظت هستند. چگونگی مرمت آثار مکتوب شهدا در مرکز اسناد در گزارش ویدیویی حیات ببینید.
تهیه کننده  مبینا آقاخانی
1397/12/26 12:00 ق.ظ