دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفت و گوی ویدیویی حیات با بانوی جانباز 70 درصد
دکتر ایمانه اهل الیرف جانباز 70درصد ساکن سونسگرد در حاشیه جشن شمیم کوثر در گفت و گویی ویدیویی با حیات از نحوه جانبازی خود در سال 63 گفت.
تهیه کننده  سعید صمدی
1397/12/19 12:00 ق.ظ