پنجشنبه 10 مهر 1399 |

موشن گرافیک زندگی شهید چمران
موشن گرافیک زندگی شهید چمرانسالروز شهادت سرلشگر عباس بابایی ، فرازهایی از وصیتنامه شهید بابایی خطاب به همسرش مرحومه ملیحه حکمت
تهیه کننده  : سلمان حمزه پور
1397/05/15 12:00 ق.ظ
موشن گرافیک زندگی شهید چمران