دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفت و گو ویدیویی حیات با جانباز شیمیایی
رحیم احمدلو جانباز شیمیایی که برای ویزیت توسط پروفسور اشتانسل در بیمارستان ساسان بستری بود، در گفت و گویی ویدیویی با حیات از نحوه جانبازی خود گفت.
تهیه کننده  سعید صمدی
1397/12/18 03:10 ب.ظ