پنجشنبه 10 مهر 1399 |

گفت و گوی ویدیویی حیات با بانوی جانباز 70 درصد
دکتر سیده فریبا رضایی جانباز 70 درصد در حاشیه جشن شمیم کوثر در گفت و گوی ویدیویی با حیات از نحوه جانبازی خود گفت.
تهیه کننده  سعید صمدی
1397/12/14 02:15 ب.ظ
"گفت و گوی ویدیویی حیات با بانوی جانباز 70 درصد"