پنجشنبه 10 مهر 1399 |

حفاظت از امام راحل توسط 200 جان برکف ارتشی
حیات: سید محمد علی شریف نسب متولد 1323 اصفهان از جمله نظامیان دوران انقلاب بود که همراه با شهیدان نامجو، کلاهدوز و اقارب پرست در راستای به ثمر نشستن اهداف انقلاب در ارتش شاهنشاهی فعالیت می کرد.وی در گفت و گویی ویدئویی با حیات در مورد محافظت 200 جان برکف ارتش از امام راحل در هنگام ورود به ایران می گوید:
تهیه کننده  حیات
1397/11/11 12:00 ق.ظ