پنجشنبه 10 مهر 1399 |

شرکت در ازمون تنها راه استفاده ایثارگران از سهمیه استخدامی
حیات: با توجه به سوالات بسیاری از ایثارگران و خانواده های شاهد در مورد سهمیه استخدامی، سردار حسن زاده مدیرکل اشتغال و کارافرینی بنیاد گفت: تنها راه استفاده از سهمیه 25 درصد استخدامی در دستگاه ها، شرکت در ازمون های فراگیر دستگاه ها می باشد.این فیلم در نشست فرزندان شاهد و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در دانشگاه تهران ضبط شده است.
تهیه کننده  حیات
1397/11/01 12:00 ق.ظ
شرکت در ازمون تنها راه استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران