دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفت و گوی حیات با همسر جانباز 70 درصد و ازاده 9 سال اسارت
بانو علی بابایی همسر حاج صفدر مومنی جانباز 70 درصد و ازاده با 9 سال اسارت، در گفت و گوی ویدئویی با حیات اظهار داشت برگزاری اردو برای جانبازان 70 درصد و همسرانشان باعث تقویت روحیه ان ها می شود.
تهیه کننده  فیلمبردار: سعید صمدی
1397/10/05 12:00 ق.ظ
گفت و گوی حیات با همسر جانباز 70 درصد و ازاده 9 سال اسارت