دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفت و گو با تنها "دختر" جانباز 65 درصد
«دختر محمدی» بانوی جانباز 65 درصد ارومیه ای با همان لهجه زیبای ترکی خود از اولین روز بمباران ارومیه و مجروحیتش می گوید:
تهیه کننده  حیات
1397/11/13 12:00 ق.ظ
گفت و گو با تنها "دختر" جانباز 65 درصد