سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 |

چگونگی تعیین درصد جانبازی مجروحان حمله تروریستی اهواز
تهیه کننده  ساعدی
1397/07/08 01:08 ب.ظ
چگونگی تعیین درصد جانبازی مجروحان حمله تروریستی اهواز از زبان مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران