اینفوگرافیک آمار جانبازان به تفکیک استان(منطقه3 کشوری)

اینفوگرافیک آمار جانبازان به تفکیک استان (منطقه 3 کشوری) تعداد جانبازان زیر 25 درصد و بالای 25 درصد را به تفکیک هر استان در منطقه سه کشوری نشان می دهد.

    کانال تلگرام
   کانال اینستاگراممطالب مرتبط

اینفوگرافیک آمار جانبازان به تفکیک استان (منطقه چهار کشوری)

اینفوگرافیک آمار جانبازان به تفکیک استان (منطقه چهار کشوری)

اینفوگرافیک آمار جانبازان به تفکیک استان( منطقه چهار کشوری) تعداد جانبازان زیر 25 درصد و بالای 25 درصد را به تفکیک هر استان در منطقه چهار کشوری نشان داده است.

|

اینفو گرافیک «نگاهی به آمار جانبازان،شهدا و خانواده آنان» منتشر شد

اینفو گرافیک «نگاهی به آمار جانبازان،شهدا و خانواده آنان» منتشر شد

اینفو گرافیک «نگاهی به آمار جانبازان، شهدا و خانواده آنان» منتشر شد.

|