در حال بارگذاری ...
 • قصه جان است در فلسطین نه خلخال

  غلامرضا بنی اسدی

   

   

  ......اگر مرد مسلمانى پس از این رسوایى از اندوه بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد بلکه مرگ را سزاوارتر است، این کلام روشن مردی است که مومنان را امیر است و جوانمردی را الگویی تام و تمام.

   

  او این سخن را وقتی بر زبان می آورد که لشکریان باطل معاویه، به ستم خلخال را از پای بانوی ذمه نشین حکومت علوی در می آورند.

   

  علی( ع) مردم را باسخنانی چنین غیرت انگیز، به مبارزه می خواند تا پای حق بایستند.

   

  من نمی دانم اگر امروز بودند مولا و می دیدند که نه لشکریان شام و نه بانوی ذمه نشین و نه خلخال، بلکه لشکریان صهیونیست از زن و مرد مسلمان، جان می گیرند، چه می فرمود و چسان بر سر مان فریاد می کشید، اما می دانم  اگر یکه و تنها هم بود، خود، ذوالفقار  خیبر شکن به دست می گرفت و راه می افتاد.

   

  بله، همان مردی که این روز ها به سوگش، رخت ماتم پوشیده و به اشک نشسته بودیم، نمی توانست تحمل کند این روز های تلخ را که در فلسطین، به خون رقم می خورد. 

   

   سلاله غیرت علوی در قرن حاضر، خمینی بزرگ هم حرف خود را بارها و بارها، گفته و نوشته است که باید حق مظلومان فلسطین را گرفت.

   

  روز قدس هم توسط حضرت روح الله، نه فقط در تقویم ایران که در تقویم غیرت آزادی خواهان جهان، رقم خورد تا به یاد همه مان بماند که باید پای حق طلبی ایستاد.

   

  امامی که همین روز ها، بیست و نهمین سوگش را سیاه پوشیدیم، همه تلاشش این بود که روز های روشن را برای فردای فلسطین رقم زند.

   

   می خواست تا با هدم باطل، بنای حق را رفعتی بلند بخشد که چراغ امید را در جان همه مظلومان روشن کند.

   

  او رفت اما ماموریت مهم دفاع از حق را برای همیشه بر شانه ما و نسل های بعد گذاشت.

   

   اینک اما مائیم و تکلیفی که هست، ماییم و فلسطینی که هست، ماییم و ددمنشی رژیم کودک کشی که هست.

   

   ماییم و تاکید خامنه ای که به لهجه صریح خمینی از ضرورت مبارزه با صهیونیزم می گوید.

   

  ماییم و اولین روز قدسی که با همه روز های پیش از این متفاوت است. سال های پیش و روزهای قدس پیشین، سفارت آمریکا در تلاویو بود اما امسال، با طرح آن « سوداگر بساز و بفروش» سفارت شیطان بزرگ را به قدس برده اند تا هم زخم مان زنند و هم تحقیرمان کنند.

   

   این بار نه خلخال از پای زن ذمه نشین که جان و همیت از رگ زن و مرد فلسطین، بیرون می کشند.

   

   دارند، نه جوی خون که سیلاب خون به راه می اندازند. می خواهند مسیر تاریخ را عوض کنند اما آیا ما خواهیم گذاشت؟

   

  آیا اندیشه علوی با قرائت خمینی و خامنه ای می گذارد؟ نه، نمی گذاریم باطل، پایه های جنون خود را در خون برادران و خواهران ما محکم کند.

   

  دنیا فردا را به چشم خواهد دید که از همه جای جهان فریاد مرگ بر اسرائیل فریاد خواهد شد.

   

  فریاد ها بالاخر زلزله در ارکان ستم خواهد انداخت. خواهند دید کسانی که خواب های سیاه می بیند  که روشنی، روزی ما خواهد شد.

   

  آن روز هم دیر نیست، روزی که در فلسطین نه ظلمی باشد و نه ظالمی . روزی که حق، پرچم خویش را برافرازد و مومنان به نماز ایستند....

   

   

   

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران