در حال بارگذاری ...
 • یادداشت:

  امنیت آفرینان آسمان ایران

  محمد رضا شهیدی_وقتی امام انقلاب، حضرت روح الله از جنگ حق و باطل گفت و آن را تمام ناشدنی خواند، دانستیم که جبهه عوض می شود، اما مبارزه ادامه دارد.

   نوع و شکل برخورد متفاوت و گونه گون می شود اما مبارزه همچنان ادامه می یابد. دشمن، سنگر نو می کند و خاکریز های تازه می سازد، ما هم در برابرش، خاکریز می سازیم و علم برمی افرازیم. او سحر تازه در کار می کند، ما هم به باطل السحر، بسم الله می خوانیم. او طرح می کشد و ما آن را در آب تدبیر و امید می شوییم و این همه در سپهر اندیشه افق گشای امام است که ما را از افتادن به وادی غفلت، برحذر داشت و گفت که هرگز از پا ننشینید که دشمن ایستاده است.

   

  سخن خلف او نیز همین است؛ بیدار و بینا و هوشیار و البته پر امید باشید و لحظه ای هم پلک بر هم نگذارید که اساس کار را بر هم خواهند زد. ما هم یا علی گفتیم و برخاستیم تا خواسته ولی تحقق یابد و خواسته دشمن، هرگز محقق نشود. این رویکرد را به عنوان راهبرد در همه جا ، برگزیدیم و نتیجه روشن آن را هم دیدیم مثل همین ماجرای امنیت پرواز که برای ما، یک سند افتخار است و برای دشمن حسرت بار که  در این میدان به خشم دندان هایش را هم برهم می ساید.

   

   اما گاردهای آهنین سپاه خمینی، در حصن حصین عنایت حق و در حرز ایمن دعای ولایت و توانا شده به قدرت تدبیر، امید مردم را می افزایند و بر آرزوی دشمن، به خط روشن کلمه "محال" می نویسند. آنان مثل رزمندگان زمان جنگ، با کمترین تجهیزات، بیشترین کارآیی را دارند. مهمترین راز این ماجرا را هم باید در اعتقادشان جست که از هر سلاحی کاراتر و از هر ارداه ای مستحکم تر است. بچه های ما، آسمان ایران را هم مثل زمین وطن، صاحب حرمت می دانند و همان طور که حاضرند جان دهند، اما یک وجب از خاک را به دشمن ندهند در باره آسمان هم همین اعتقاد را دارند و جان می دهند اما اختیار آسمان را به دشمن نمی دهند.

   

  این از جمله همان جلوه هایی است که در کلام راهبردی امام بدان تصریح شد. همان جنگ حق و باطل که تمامی ندارد. قهرمانان امنیت پرواز از جمله رزمندگانی هستند که هیچگاه نبرد و مبارزه شان پایان نمی یابد اما... اما چندان که باید، این جهاد، در دیده ها نمی نشیند و راه به دل نمی یابد برای ماندگاری. گاهی کسی به سخن برمی خیزد در شرح حماسه این مردان. سریالی هم ساخته شد اما تا ادای حق امنیت بانان آسمان، تا خود آسمان راه است.

   

  باید گفت: از اینان و باید نوشت تا حواس مان باشد که این امنیت که چون نفس فرو می رود و ممد حیات می شود و چون برمی آید مفرح ذات، به همت فرزندان انقلاب است که بی نام و نشان اما در قامت یک پهلوان تلاش می کنند. قدرشان را بدانیم و هرچند نمی شناسیم شان اما خدای شنوای داناو بینا آنان را می بیند و می شناسد و دعای ما را در حق شان اجابت می فرماید. پس به دعا برای سلامت مردان آسمان وطن، دست در خرمن کرامت مستجاب آسمان زنیم....

   

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران