در حال بارگذاری ...
 • یادداشت:

  پسران مسیح (ع) در سپاه محمد(ص)

  محمد رضا شهیدی_ جنگ که آغاز شد، دشمن که پا به خاک ما گذاشت، بوی گند چکمه هایش که در این سرزمین پیچید، همه برخاستیم. گفتیم وطن در خطر است. هرکس ایرانی بود برخاست؛ مسلمانان؛ صف در صف ایستادند تا از میهن و اعتقاد خویش دفاع کنند و از دیگر سو، ایرانیان دیگر، به هر دین و آئین هم خود را به معرکه رساندند تا بگویند در دفاع از وطن در کنار هم خواهند بود و چنین شد که در رزم جامه مدافعان وطن، تار و پودی هم از مسیحیت و یهود و زرتشت هم قوت افضای این جامه رزم بود.

   آمدند و دین خود را به میهن ادا کردند و خاطراتی رقم زدند که خوانش آن ما را به وحدت ملی چنان دل خوش می کند که به فردای وطن، امید بیشتری داشته باشیم. ما در کنار شهیدان مان، 90 یل خونین قبای ارمنی را چون سند افتخار و گنج مانا، در شولای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به سان پسران مسیح(ع) در سپاه محمد(ص)، به خاک سپردیم. ما بر زخم 108 جانباز سرفراز خویش، با عشق مرحم گذاشتیم.

   

   ما در هلهله باز گشت 35 آزاده ارمنی، با تمام صورت، خندیدیم و سال هاست که در پی 4 گل جاویدالاثر خویش، وجب به وج جبهه را می کاویم و نشانه ها را می جوییم و سراغ شان را از گل های بهاری می گیریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر که خون شهیدان چنان هیمنه ای دارد که همه ما را در کنار هم و بر یک سفره می نشاند.

   

  همه ما را بنیان مرصوص می کند چنانکه "نسیم" هم جز به ارادی ما نتواند از میان مان بگذرد.ما همه ایرانی هستیم و باهم و برای هم هستیم. می دانیم در چشم دشمن هم فرقی میان مسلمان و مسیحی مان نیست، چنانکه نبود و چنانکه هم مسلمان مان را به شهادت رساندند و هم مسیحی و یهودی و زرتشتی ما را. بمباران که کردند، موشک هم که زدند، باز خانه همه ما خراب شد.

   

   آوار آرزوها، خاطرات همه ما را به هزار زخم کشید. دشمن میان ما ، تفاوتی قائل نبود. ماهم تفاوتی قائل نبودیم و نیستیم بین خودمان و از سوی دیگر میان دشمنان مان هم تفاوت قائل نیستیم. هرکس چپ به ایران نگاه کند، چشمش را کور می کنیم. هر کس دست دراز کند به تعدی به طرف این خاک، با هزار یقین می گویم، ما همه در کنار هم، به هر دین و هر زبان و هر نژاد، آن دست را قطع می کنیم.

   

  ما همه یک تن هستیم و شهدای ما هم مثل هم برای ما عزیزند. حضور رهبر انقلاب در منازل شهدای مسیحی و یهودی و زرتشتی ، مثل شهیدان مسلمان، نشانگر نگاه کرامندانه همه نظام و انقلاب به این هموطنان فرهیخته است. رئیس جمهور هم این افتخار را دارد که به زیارت شهیدان و جانبازان همه اقوام برود. این خانواده های عزیز نیز همواره در کنار برادران و خواهران مسلمان خود،عاشق اهتزاز پرچم وطن و  آماده فداکاری در راه اعتلای میهن هستند.

   

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران