در حال بارگذاری ...
یادداشت:

جنگ جهانی را بردیم، جام جهانی را ببرید

غلامرضا بنی اسدی_ این روز ها که سخن از جام جهانی است و قرعه کشی و گروه بندی آن خود به بحث خیلی ها در فضای حقیقی و مجازی تبدیل شده است، دیدن یک عمس و نوشته ای که زیر آن بود ، توجه ام را جلب کرد.

 شما که غریبه نیستید، فقط جلب توجه نبود، دل را هم برد، چشم هم خیس خورد در اشکی که طعم باران بعد خشکسالی داشت. نوشته بود؛ جام ، نه، جنگ جهانی بود، افتاده بودیم تو یه گروه سخت، گروه مرگ! کل دنیا یک طرف، ایران یک طرف. قرعه به نام جوانان ما افتاد؛ نترسیدند، گل کاشتند، خون دادند...شدیم قهرمان یک جنگ جهانی. پهلوانی را هم تمام کردیم ، دنیا شاهد است، حالا نخواهد بگوید مهم نیست، ولی دیدند همه و بالاتر از دنیا، فرشته های خدا هم ثبت کردند که ما پهلوانی را با قهرمانی توامان کردیم.

 

 شهر های ما زیر بمباران دشمن بود، موشک های ۱۲ متری در کوچه های ۶ متری فرود نی آمد و خانه ها را ویران و زندگی ها را پر پر می کرد، بمب افکن های دشمن، تا می توانستند می آمدند و شهر و روستا را ویران می کردند، شهر و روستای مرزی هم دیواری سلامت نداشت که کسی در سایه آن بنشیند. می زدند ، هر جا را که می توانستند.

 

 ما هم می توانستیم، تلافی کنیم، می توانستیم مناطق مرزی شان را به توپ ببندیم اما این کار را نکردیم. می توانستیم شهر های دورتر را با بمب افکن به آوار تبدیل کنیم اما این کار را نکردیم. ما پهلوان بودیم. این چیزی بود که دشمن نبود. حامیانش هم نبودند ولا مرگ افزار های شیمیایی و کشتارجمعی را به دیوانه بغدادی و ارتش هار بعثی عراق نمی دادند اما دادند، اما او استفاده کرد اما ما کم نیاوردیم.

 

 نامردی را جوانمردانه در میدان نبرد پاسخ دادیم. زخمی ها شان را هم درمان کردیم. خون هدیه کردیم به سرباز زخمیی که تا آخرین گلوله اش را به سمت ما شلیک کرد. ما آنجا، پهلوانی را معنا کردیم و قهرمانی را هم در آن جنگ جهانی چنان به دست آوردیم که دشمن به هیچ یک از اهدافش نرسید و ما به هدف رسیدیم.

 

 ما در کربلای ۵ همه افسون ژنرال های شرقی و غربی را باطل کردیم. ما در والفجر۸ ،شاهکار نبرد و فریب دشمن را به اجرا در آوردیم که در تراز پیچیده ترین جنگ ها تعریف می شود. ما دریا را در ۶۷ روز از لوث وجود دشمن پاک کردیم. ما در آسمان، شاهکار اچ۳ را خلق کردیم که به عنوان کاری معجزه آسا، ثبت تاریخ شده است.

 

ما با اندک داشته ها مان بر جهان متجاوز پیروز شدیم و از ۳۷ ملیت، اسیر گرفتیم. ما « قرعه مرگ» را و گروه مرگ را به شانس زندگی  در اوج عزت تبدیل کردیم. ما توانستیم ناممکن ها را ممکن کنیم. این را برای جوانان امروز وطن باز گویید که باز هم

«می توانیم» منتها این ماموریت به ظاهر ناممکن را قهرمانان فوتبالی وطن باید با همت عالی به فرصت ماندگاری تبدیل کنند.

 

 مهم تر از این اما پهلوانی است که باید بازوبندش بر بازوی جوانان ما بسته شود و اگر بازی را هم وابگذاریم، اخلاق را باید حفظ کنیم که این پیروزی ماندگار تر است.....

 

    کانال تلگرام
   کانال اینستاگراممطالب مرتبط

نظرات کاربران