در حال بارگذاری ...
 • برای "چشمان معصوم" شهید محسن حججی؛
  چشم های محسن پیغامبر عاشورا به همه عصرها و نسل ها است!

  غلامرضا بنی اسدی تفنگت از صدا افتاد، اما نگاهت همچنان پر صداست محسن! چنان پر صدا که عالم را خبر خواهد کرد از ظلمی که بر انسانیت می رود.

  چه ظلمی از این بالاتر که مردمان را به تکفیر نیش زنند و تیغ جهالت بر حلقوم انسانیت کشند؟ شاید تفنگ تو اگر تا همیشه هم می غرید، جز تعدادی از "مرگباوران زندگی سوز" را به خاک مرگ نمی کشاند اما چشمانت، اما چشمان معصومت را چنان قدرتی است که حتم دارم نه تنها مچ تکفیر و ترور را خواهد خواباند که پشت " پرده نشینان جنایت" را هم خواهد شکست. همان هایی که "کادوی مرگ" به جهان می فرستند. همان هایی که تیغ تکفیر را تیز می کنند. همان هایی که تفنگ دست دیوانگان می دهند. نگاه تو همه آن ها را خواهد شکست حتی اگر هزاران بمب اتم داشته باشند. حتی اگر صدها میلیارد "مرگ افزار" بخرند. برد همه سلاح ها، حد پایانی دارد اما "صلح  و صلاح چشمانت" بردی بی نهایت دارد و همه "سلاح ها" را از نفس خواهد انداخت. مگر خون همیشه در جوش عاشورائیان، اثری از یزید گذاشت که ادامه دهندگان عاشورا، از "نسل ابوسفیان" نشانی بگذارند؟ نه، مطمئنم که کار داعش را چشمان تو به آخر می رساند. مثل روز برایم روشن است که " شب داعش" به سحر پیروزی حق، نزدیک و نزدیک تر می شود و پایان این شب سیاه و نفرت انگیز را صبحی صادق است که به برکت چشمانت، خیلی زود ، برخواهد دمید.

  تفنگ ها، همه تفنگ های جهان، روزی از نفس خواهد افتاد اما چشمان معصوم تو، به جهان نفس خواهد داد. تروریست ها و تروریزم به پایان خواهند رسید، اما از چشمان تو چشمه های نوری جوشیدن گرفته است که خشکسالی زمین را هم  جواب خواهد داد و فراتی خواهد شد که پیغام عاشورا را عصر به عصر و نسل به نسل خواهد رساند تا زمین بر مدار حسین(ع) به قرار آید. آرامش چشمان تو، یقین تراوا در نگاهت، عالم را قرین آرامش خواهد کرد و انسان را به ایمانی مضاعف خواهد رساند. من مطمئنم که این حقیقت، رخ خواهد داد چنانکه از باطل ، اثری هم نماند...

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران