در حال بارگذاری ...
 • یادداشت:
  غبار روبی از یک راز با «ایستاده در غبار»

  غلامرضا بنی اسدی_ 14 تیر، یک روز تلخ است در تقویم مجاهدت های خاموش. روزی که حاج احمد متوسلیان و کاظم اخوان و موسوی و رستگار مقدم در لبنان به دست فالانژها افتادند و ماجرایی رقم خورد که اکنون شمار سال هایی که چشم به در داریم به 35 می رسد اما... اما این هم از اشارت های خداست تا یک ملت را مقام یعقوبی دهد، در فراق یوسف هایی که برای جهاد از خانه بیرون شدند و روشن است که این صبر را مقامی است که خود خداوند باید پاداش آن را عطا فرماید.

   این روز ها دارد سریال ایستاده در غبار از تلویزیون پخش می شود و ما را با قهرمانی صادق و شفاف و البته رازدار آشنا می کند و به این فهم می رساند که اگر احمد متوسلیان در دل ها بزرگ شده است برای چیست. در  راش های همین سریال می شود، خیلی از راز ها را خواند از جمله آنجا که انگار "زبان زمان" می شود که؛ بودجه سپاه مریوان چه شده است؟ مردم باید بدانند! راز محبوبیت سپاه در این است.

   

  این عین دیالوگ فیلم" ایستاده در غبار"  نیست اما مضمون جملاتی است که از زبان بازیگر نقش جاوید الاثر، حاج احمد متوسلیان، ادا می شود آن هم نه در یک جمع خاص، مثلا شورای فرماندهی، که از قضا از پشت تریبون عمومی، برای همه مردم.اجازه بدهید متوسلیان را در این تصاویر دنبال کنیم با نظر داشت اینکه "ایستاده در غبار" یک فیلم است. یک گزارش کوتاه از زندگی مرد بلند بالای عرصه جهاد، احمد متوسلیان که جلوه هایی از منش او را بیان می کند که می توان راز جاودانگی اش را هم در همین "راش" های کوتاه یافت.

   

  این فیلم به قهرمانی می پردازد که سه دهه پیش در غبار رفته است و به امروز نمی پردازد اما برخی از تصاویر این فیلم گویی امروز مان را به محاکمه می کشد، همین امروز مان را که پس از اختلاس های ننگ آور، به فیش های نجومی حیرت آور رسیده ایم. کسانی با ظاهر موجه، کارهایی کرده اند که اصلا قابل توجیه نیست و جوابش را باید پنجه مقتدر قانون بدهد بر صراط عدالت تا رنگ از چهره فزون خواهان و فزون خواران چنان بپرد که تا دیر زمانی کسی را هوس ویژه خواری در سر نیفتد.

   

  همین مسئله هم ایستاده در غبار را از گزارش زندگی یک قهرمان سه دهه پیش به فیلم روز و حرف روز تبدیل می‌کند تا ما را به تامل وادارد که اگر همه نسبت به بیت المال ، حساسیتی مثل متوسلیان داشتیم روزگار نه این بود. نهادها و سازمان ها هم محبوبیت سپاه اول انقلاب را داشتند و مسئولان هم مثل متوسلیان بر دل مردم می نشستند.

   

   ایستاده در غبار ، حرف های دیگری هم دارد از جمله ضرورت رازداری مسئولان که زیبا هم بیان می کند؛ من را بی هوش نکنید، پای مجروحم را بدون بی هوشی عمل کنید... این هم درخواست مرد "ایستاده در غبار" است چون شنیده است بیمار در بی هوشی بعد عمل، مهم ترین حرف هایش را می زند و رزمنده همراهش بعد عمل حرف هایی از ماموریت پیشین را در عالم بی هوشی بیان کرده است لذا از پزشکان می خواهد پای مجروح و استخوان های شکسته اش را بدون بی هوشی ، عمل کنند تا مبادا، در بی هوشی حرف هایی بزند که دشمن را هوشیار کند.

   

  او لباس سبز پاسداری را در دهان می فشرد تا نامحرم صدای آخ گفتنش را هم نشنود چه رسد به اینکه در عالم بی هوشی حرفی بزند و رازی را باز گوید و سری عیان کند. فکر می کنم همان طور که درس شفافیت را باید از متوسلیان آموخت، در بحث رازداری هم باید در کلاس او به درس آموزی پرداخت و به هوش بود که در عالم بی هوشی دعواهای سیاسی ، حرف هایی نزنیم که رازی فاش کند و بیگانه ای را شاد کند آن هم به قیمت ناشاد کردن دل دردمند اهل بیت انقلاب. نقد بکنیم. عیار بسنجیم. یقه هم بگیریم اما نه طوری که این نتیجه صغرا و کبرای رسانه ای مان شود که هرکه هست دزد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. مرد ایستاده در غبار برمدار شفافیت حرکت می کرد اما نه جوری که خودی ها را بکوبد و کومله و دموکرات آن روز را خنده بر لب بنشاند.امروز هم باید با همان میراث "احمد"، متوسل شد و کاری کرد که حق، تجلی ویژه بیابد و باطل در همه اشکالش، بمیرد.برای این هم باید مسئولان پیش قدم شوند. چنین که شد، مردم را هم همراه خود خواهند دید.

   

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران