سه شنبه 31 فروردین 1400 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات- بازنشستگی  فرزندان شاهد

بازنشستگی فرزندان شاهد 1399/06/22

درباره سال بازنشستگی فرزندان شاهد، تا چندی پیش بیست سال بود، چطور ۲۲سال شد وآیا دراین زمان کل مزایای سی سالگی به ما پرداخت می شود؟

پاسخ به سوالات-اولویت بنیاد برای وام مسکن و زمین در مراکز استان ها چگونه است؟

اولویت بنیاد برای وام مسکن و زمین در مراکز استان ها چگونه است؟ 1399/06/16

اولویت بنیاد برای وام مسکن و زمین در مراکز استان ها چگونه است؟ زمان دریافت قطعی وام پس از ثبت درخواست چقدر طول می کشد و چه مراحل و شرایطی دارد؟

پاسخ به سوالات-بروز رسانی سامانه کد رهگیری ایثارگران

بروز رسانی سامانه کد رهگیری ایثارگران 1399/06/10

تاریخ به روز رسانی 1 مرداد ماع 1399