پنجشنبه 15 خرداد 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-تصویر٥٠ هزارشهید در سامانه زیارت مجازی گلزار شهدا

تصویر٥٠ هزارشهید در سامانه زیارت مجازی گلزار شهدا 1399/02/27

مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد: در سامانه زیارت مجازی گلزار و مزار مطهر شهدا، از مزار ۵۰ هزار شهید، تصاویر ۳۶۰ درجه تهیه و بارگذاری شده و اکنون زیارت مجازی این تعداد شهدای گرانقدر امکانپذیر است.

پاسخ به سوالات-قبول پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری از سوی آموزش و پرورش

قبول پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری از سوی آموزش و پرورش 1399/02/24

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش: مقرر شد فوق العاده ایثارگری ماده ٦٨ قانون مدیریت همزمان با فوق العاده ایثارگری ماده ٥١، فعلا تا اظهار نظر نهایی دیوان عدالت اداری به روال قبل پرداخت شود.

پاسخ به سوالات-وام ساخت مسکن ایثارگران

وام ساخت مسکن ایثارگران 1399/02/24

من یک بار سال 90 وام 25 میلیونی خرید مسکن از بنیاد گرفتم آیا می شود وام ساخت بگیرم البته با یک پروزه یک واحد شریک هستم وام ساخت به ان واحد تعلق می گیرد؟

پاسخ به سوالات-نحوه شکایت از حذف فوق العاده ایثارگری

نحوه شکایت از حذف فوق العاده ایثارگری 1399/02/24

در حال حاضر مشکل خیلی از ایثارگران بویژه جانبازان و فرزندان شهدا این است که سازمان ها و ادارات یکی از فوق العاده های ایثارگری ماده ٥١ قانون جامع و ماده ٦٨ مدیریت خدمات کشوری را قطع کرده اند، آیا خلاف قانون هست و اگر به کمیسیون شکایت کنند رسیدگی و دستگاه مربوطه ملزم به پرداخت دو فوق العاده می شود؟

پاسخ به سوالات-مجوز صدور کارت ایثار برای رزمندگان جهادگر

مجوز صدور کارت ایثار برای رزمندگان جهادگر 1399/02/23

مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی: مجوز صدور کارت ایثار برای رزمندگان اعزامی از جهاد سازندگی به جبهه صادر شد.