پنجشنبه 15 خرداد 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-پیگیری عدم اجرای رای دیوان توسط دستگاه محل اشتغال ایثارگر

پیگیری عدم اجرای رای دیوان توسط دستگاه محل اشتغال ایثارگر 1399/02/28

من ٢٤ ماه خدمتم را در جبهه بودم که طبق قانون ٣/٤ آن داوطلبانه محسوب می شود و می توانم از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوم اما پتروشیمی اعمال نمی کند. به دیوان شکایت کردم که به نفع من رای داد ولی هنوز در محل کار اجرا نشده است. اگر دیوان رای به نفع ایثارگر در دستگاهی بدهد ولی دستگاه رای را اجرا نکند چه باید کرد؟

پاسخ به سوالات-خدمت در پایگاه شکاری و کسر خدمت ایثارگری فرزند

خدمت در پایگاه شکاری و کسر خدمت ایثارگری فرزند 1399/02/27

پدر من بیست و شش ماه در سالهای 62تا65در پایگاه شکاری چهارم دزفول خدمت کرده، آیا به من کسری تعلق می گیرد؟

پاسخ به سوالات-نحوه اجرای ماده ٣٨ برای مستعفی های سپاه آجا_ناجا

نحوه اجرای ماده ٣٨ برای مستعفی های سپاه آجا_ناجا 1399/02/27

آن‌ دسته ‌از ‌عزیزانی ‌که‌ در ‌زمان‌ مجروحیتشان ‌پاسدار‌ بودند و حال ‌از ‌سپاه ‌استعفا داده اند و ‌حالت ‌اشتغال بنیاد ‌می باشند ‌برای مشمول ماده‌۳۸ ‌شدن ‌باید ‌چکار‌ کنند؟ آیا برنامه ای ‌برای‌ این‌ دسته ‌از‌ عزیزان ‌هست ‌یا ‌نه؟

پاسخ به سوالات-دستور پرداخت توأمان فوق العاده ایثارگری از سوی وزارت بهداشت

دستور پرداخت توأمان فوق العاده ایثارگری از سوی وزارت بهداشت 1399/02/27

وزارت بهداشت: دستور پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری ماده 51 ماده 68 (بخشنامه شماره 929/209/د مورخ 23/2/1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به تمامی زیرمجموعه های وزارت بهداشت:

پاسخ به سوالات-تعداد پروانه کسب اخذ شده توسط ایثارگر واجد شرایط

تعداد پروانه کسب اخذ شده توسط ایثارگر واجد شرایط 1399/02/27

هرفرزند شهید چند مجوز کسب می تواند از بنیاد بگیرد؟ بنده یک مجوز برای مغازه گرفتم آیا میتوانم مجوز دیگری هم بگیرم یا نه؟