پنجشنبه 15 خرداد 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-علت تفاوت حقوق جانبازان حالت اشتغال بنیاد

علت تفاوت حقوق جانبازان حالت اشتغال بنیاد 1399/02/31

من جانباز حالت اشتغال بنیاد هستم که حقوق من با یکی دیگر از جانبازان حالت اشتغال یکی نیست، آیا جانبازان حالت اشتغال بنیاد حقوقشان با هم فرق دارد؟ چه عواملی موثر در این تفاوت حقوق است؟

پاسخ به سوالات-اعمال افزایش حقوق ایثارگران حقوق بگیر بنیاد

اعمال افزایش حقوق ایثارگران حقوق بگیر بنیاد 1399/02/31

آیا افزایش حقوق از این ماه اعمال می شود؟

پاسخ به سوالات-خدمت در خرمشهر و کسری ایثارگری

خدمت در خرمشهر و کسری ایثارگری 1399/02/31

پدرم منطقه جنگی خرمشهر از برج ۷ سال ۶۵ تا برج ۱۰ سال ۶۷ خدمت کرده است.برای کسری خدمت، چه مقدار از این زمان برای من محاسبه می شود؟ (با توجه به این که بخشی از حضورش بعد از قطعنامه بوده است)

پاسخ به سوالات-آغاز مهلت ثبت نام دوباره و ویرایش اطلاعات کنکور

آغاز مهلت ثبت نام دوباره و ویرایش اطلاعات کنکور 1399/02/29

سازمان سنجش اموزش کشور: مهلت ثبت نام و ویرایش : زمان شروع از روز یکشنبه 28 اردیبهشت تاروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 می باشد.

پاسخ به سوالات-خبر خوش افزایش حقوق کمک معیشت حق پرستاری ایثارگران حقوق بگیر بنیاد

خبر خوش افزایش حقوق کمک معیشت حق پرستاری ایثارگران حقوق بگیر بنیاد 1399/02/29

پس کی افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم و ١٥ درصدی در حقوق و حق پرستاری ما ایثارگران حقوق بگیر بنیاد اعمال می شود؟