جمعه 9 اسفند 1398 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-٦ماه خدمت داوطلبانه شرط استفاده از سهمیه ٥ درصد رزمندگی

٦ماه خدمت داوطلبانه شرط استفاده از سهمیه ٥ درصد رزمندگی 1398/11/28

پدر من چهارماه داوطلبانه جبهه رفت و بعد به خدمت سربازی اعزام شد و ده ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ و در کرمانشاه بود. گفته اند برای استفاده از سهمیه یا باید شش ماه داوطلبانه حضور داشته باشد یا دوازده ماه وظیفه؛ایا من مشمول سهمیه 5% رزمندگان کنکور میشم؟

پاسخ به سوالات-انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران

انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران 1398/11/28

جانباز شاغل در دانشگاه صنعتی اصفهان بودم، شش سال بیمه تامین اجتماعی بخش خصوصی داشتم، در سال ۹۴ آن را به بیمه خدمات درمانی منتقل کردم، اول مهرماه ۱۳۹۸ بازنشسته شدم با ۳۰ سال خدمت، به من گفتند برای انتقال ٥ سال سوابق تامین اجتماعی باید ۴۰ میلیون تومان بپردازم بصورت قسطی، نامه ای از بنیاد بردم که گفته بود باید ۴۰ میلیون صفر شود. سازمان بازنشستگی گفت، چون سال ۹۴ این انتقال انجام شده شامل حال شما نمیشود، آیا من نمیتوانم از این قانون استفاده کنم؟

پاسخ به سوالات-اسکن معرفی نامه بنیاد به جای کارت ایثار جانبازان متوفی

اسکن معرفی نامه بنیاد به جای کارت ایثار جانبازان متوفی 1398/11/23

من فرزند جانباز متوفی هستم و امسال میخواهم کنکور دکترای وزارت بهداشت شرکت کنم در دفترچه راهنما گفته شده کارت ایثارگری یا جانبازی هم باید به همراه سایر مدارک اسکن شود ولی جانبازان متوفی که کارت ندارند. راهنمایی کنید من چکار کنم؟

پاسخ به سوالات-ثبت وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان در سامانه بنیاد

ثبت وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان در سامانه بنیاد 1398/11/23

من فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و صنعت هستم چطور می شود در سامانه سجایا بیکاری دانش جویان شاهد و ایثارگر را ثبت نام کرد؟ا ایا باید حضوری به بنیاد بروم؟

پاسخ به سوالات-حضور پدر در مناطق امنیتی و سهمیه ٥ درصدی کنکور

حضور پدر در مناطق امنیتی و سهمیه ٥ درصدی کنکور 1398/11/23

پدرم سال ۶۷ و ۶۸ خدمت سربازی اش را در لشکر ۶۴ ارومیه بوده ایت. می خواستم بدانم سهمیه ۵% ایثارگران کنکور تعلق میگیرد؟