جمعه 9 اسفند 1398 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-تعداد ایثارگران تحت پوشش بنیاد

تعداد ایثارگران تحت پوشش بنیاد 1398/11/29

معاون فرهنگی و اموزشی بنیاد: ٣ میلیون ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.

پاسخ به سوالات-پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران توسط بیمه دی

پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران توسط بیمه دی 1398/11/29

یا فاکتورهای هزینه ای درمانی ایثارگران تحت پوشش بنیاد تسویه شد؟ یعنی تمام مطالبات ایثارگران تحت پوشش بنیاد در مورد هزیته های درمانی ایشان از طرف بیمه درمانی دی پرداخت شد؟

پاسخ به سوالات-امکان معافیت ایثارگری حین تحصیل

امکان معافیت ایثارگری حین تحصیل 1398/11/28

پدرم جانباز است و امکان دارد معاف شوم. الان در ایست خدمت تحصیلی هستم، ایا در حال تحصیل می توان کارهای مربوطه را انجام دهم یا باید صبر کنم درسم تمام شود و به خدمت برگردم تا کارهای پایان خدمتم را انجام دهم؟ در ضمن ایا از دو کسری همزمان می شود استفاده کرد؟

پاسخ به سوالات-فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم

فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم 1398/11/28

اداره کل اموزش بنیاد: سامانه فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، برای ثبت نام متقاضیان جذب هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش از ۲۴ بهمن‌ماه فعال شد و ثبت نام تا ۶ اسفند ادامه خواهد داشت.

پاسخ به سوالات-دریافت گواهی داوطلبانگی خدمت سربازی درجبهه

دریافت گواهی داوطلبانگی خدمت سربازی درجبهه 1398/11/28

پدر بنده ١٩ ماه کارت ایثارگری دارد. در ٢٤ ماه خدمتش هم در ارتش و منطقه عملیاتی بوده است. چطور میتوانم از تسهیلات قانون سه چهارم خدمت داوطلبانه در استخدامی ها استفاده کنم اصلا گواهی مربوطه را از کدام ارگان دریافت کنم؟