پنجشنبه 15 خرداد 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-شماره سامانه پیامکی استعلام وضعیت ایثارگر درصندوق قرض الحسنه شاهد

شماره سامانه پیامکی استعلام وضعیت ایثارگر درصندوق قرض الحسنه شاهد 1399/03/03

من جانباز ٤٠ درصد و عضو صندوق قرض الحسنه شاهد هستم. برای استعلام از وضعیت وام صندوق باید به چه شماره ای پیامک زد؟

پاسخ به سوالات-افزایش حق پرستاری خانواده های مشمول از ماه آینده

افزایش حق پرستاری خانواده های مشمول از ماه آینده 1399/03/03

مادرم مادر شهید است و حق پرستاری برایشان واریز می شود ولی این ماه افزایش پیدا نکرده است،علت چیست؟

پاسخ به سوالات-میزان کمک معیشت در سال٩٩

میزان کمک معیشت در سال٩٩ 1399/03/03

من جانباز ٥ درصد هستم از بنیاد کمک معیشت می گیرم مگر نگفتید میزان کمک معیشت حداقل حقوق کارمندان است پس چرا به من حدود یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان پرداخت شده علت چیست؟

پاسخ به سوالات-شرایط و مراحل عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد

شرایط و مراحل عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد 1399/03/03

من جانباز هستم ولی عضو صندوق نیستم. چه شرایطی دارد و چگونه می شود عضو صندوق شد؟

پاسخ به سوالات-فرار از سربازی و تکلیف کسری ایثارگری

فرار از سربازی و تکلیف کسری ایثارگری 1399/02/31

اگر سربازی قبل از شروع، غیبت و فرار، کسری گرفته باشد(ولی برگه کسری را تحویل یگان نداده باشد چون وارد غیبت شده است)آیا پس از آن که خود را معرفی کرد می تواند از آن کسری استفاده کند؟