یکشنبه 28 دی 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-میزان کمک معیشت در سال٩٩

میزان کمک معیشت در سال٩٩ 1399/03/03

من جانباز ٥ درصد هستم از بنیاد کمک معیشت می گیرم مگر نگفتید میزان کمک معیشت حداقل حقوق کارمندان است پس چرا به من حدود یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان پرداخت شده علت چیست؟

پاسخ به سوالات-شرایط و مراحل عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد

شرایط و مراحل عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد 1399/03/03

من جانباز هستم ولی عضو صندوق نیستم. چه شرایطی دارد و چگونه می شود عضو صندوق شد؟

پاسخ به سوالات-فرار از سربازی و تکلیف کسری ایثارگری

فرار از سربازی و تکلیف کسری ایثارگری 1399/02/31

اگر سربازی قبل از شروع، غیبت و فرار، کسری گرفته باشد(ولی برگه کسری را تحویل یگان نداده باشد چون وارد غیبت شده است)آیا پس از آن که خود را معرفی کرد می تواند از آن کسری استفاده کند؟

پاسخ به سوالات-علت تفاوت حقوق جانبازان حالت اشتغال بنیاد

علت تفاوت حقوق جانبازان حالت اشتغال بنیاد 1399/02/31

من جانباز حالت اشتغال بنیاد هستم که حقوق من با یکی دیگر از جانبازان حالت اشتغال یکی نیست، آیا جانبازان حالت اشتغال بنیاد حقوقشان با هم فرق دارد؟ چه عواملی موثر در این تفاوت حقوق است؟

پاسخ به سوالات-اعمال افزایش حقوق ایثارگران حقوق بگیر بنیاد

اعمال افزایش حقوق ایثارگران حقوق بگیر بنیاد 1399/02/31

آیا افزایش حقوق از این ماه اعمال می شود؟