یکشنبه 28 دی 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم

ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم 1399/03/07

آیا حقوق همسر شهید که حکم حقوقی دارد و از بنیاد حقوق شهید را می گیرد شامل افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم می شود؟

پاسخ به سوالات-زمان واریز حقوق جانبازان فاقد پرداخت حقوقی

زمان واریز حقوق جانبازان فاقد پرداخت حقوقی 1399/03/07

من جانباز 50% هستم حقوق این ماه من در سامانه ایثار هست اما به حساب من واریز نشده است، چکار کنم؟

پاسخ به سوالات-عودت کسرمابه التفاوت افزایش حقوق سال جاری به اعضای صندوق شاهد

عودت کسرمابه التفاوت افزایش حقوق سال جاری به اعضای صندوق شاهد 1399/03/07

من مراجعه کردم صندوق شاهد کرمانشاه گفت: پولی که از حساب ایثارگران عضو کسر شده برگشت داده نمی شود آیا این درست است؟

پاسخ به سوالات-ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم

ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم 1399/03/06

آیا حقوق همسر شهید که حکم حقوقی دارد و از بنیاد حقوق شهید را می گیرد شامل افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم می شود؟

پاسخ به سوالات-نحوه لغو عضویت صندوق قرض الحسنه شاهد

نحوه لغو عضویت صندوق قرض الحسنه شاهد 1399/03/06

من جانباز ٣٥ درصد و عضو صندوق شاهد هستم آیا اعضای صندوق می توانند از آن خارج شوند؟ ایا ذخیره شان برگردانده می شود؟