چهارشنبه 12 آذر 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-خبر کامل رای دیوان عدالت بر پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری

خبر کامل رای دیوان عدالت بر پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری 1399/03/20

دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خواسته ابطال نامه شماره 3337520 مورخ 97/7/7 و نامه شماره 326537 مورخ 98/7/19 سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت.

پاسخ به سوالات-جزییات ثبت‌ نام درمدارس

جزییات ثبت‌ نام درمدارس 1399/03/20

جزییات ثبت‌ نام در مدارس شاهد

پاسخ به سوالات-وام اشتغال و سرمایه گذاری در بورس

وام اشتغال و سرمایه گذاری در بورس 1399/03/20

من ایثارگر هستم از بنیاد سوال کردم ، گفتند شرایط دریافت وام اشتغال را دارم ، حالا اگر بخواهم این وام اشتغال را برای سرمایه گزاری در بورس دریافت کنم، به من وام میدهند یا حتما باید اشتغال به صورت دیگری باشد؟

پاسخ به سوالات-مخالفت دوباره شورای نگهبان با استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران

مخالفت دوباره شورای نگهبان با استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران 1399/03/20

همانطور که پیش بینی شده بود شورای نگهبان بار دیگر با استفساریه مجلس در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران مخالفت کرد.

پاسخ به سوالات-فعال شدن حکمت کارت های شارژ نشده تا پایان خرداد

فعال شدن حکمت کارت های شارژ نشده تا پایان خرداد 1399/03/19

من جانباز شهرستانی هستم حکمت کارتم را قبل از سال جدید گرفته ام کی می توانم از ان استفاده کنم و تا چه میزان کالا بخرم؟