سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-محاسبه کسری ایثارگری پس از اعزام

محاسبه کسری ایثارگری پس از اعزام 1399/04/07

اگر پدرم چند سال قبل جزئیات جبهه و جانبازی اش را در سیستم ثبت کرده باشد آیا محاسبات کسری با همان زمان انجام می شود یا با تاریخ روز و یا تاریخ ارائه مدارک است؟

پاسخ به سوالات-شارژ هرماه سهمیه اعتباری بنزین ایثارگران واجد شرایط

شارژ هرماه سهمیه اعتباری بنزین ایثارگران واجد شرایط 1399/04/07

من جانباز ٥٥ درصد هستم چرا سهمیه بنزین من شارژ نشده است؟

پاسخ به سوالات-اعاده به خدمت جانبازان بعد از تصویب قانون توسعه ششم

اعاده به خدمت جانبازان بعد از تصویب قانون توسعه ششم 1399/04/07

اینجانب در اسفند 97 با 34 سال و 6ماه سابقه آموزشی و تجربی از آموزش و پرورش بازنشسته شدم. پس از بازنشستگی رتبه بندی و فصل دهم و...افزایش حقوق فرهنگیان انجام شد و ما علیرغم زحمات چند دهه محروم از این افزایش ها شدیم .با توجه به قانون اعاده به خدمت جانبازان و حکم دیوان عدالت اداری و جانبازی 5درصد بنده و اینکه 4 سال از خدمت بنده دوران تحصیل در دانشسرای چهارساله تربیت معلم بوده است، آیا امکان برگشت به کار در آموزش و پرورش با سن 49 سال وجود دارد ؟راهکار چیست؟

پاسخ به سوالات-عدم تمکین دستگاه به رای دیوان برای بازگشت به کار

عدم تمکین دستگاه به رای دیوان برای بازگشت به کار 1399/04/07

من رزمنده و جانباز هستم. درناجا بودم و پس ازبازنشستگی تقاضای اعاده به خدمت برابربند..چ..ماده ۸۷ دادم که دیوان تائید و نیروی انسانی اعلام میدارد باید ستادکل نظر دهد.ضمنا ازرزمندگان وجانبازان دفاع مقدس و ۳۱ سال خدمت کرده ام و از سنوات ارفاقی استفاده نکرده ام.

پاسخ به سوالات-حقوق همسر شهید متوفی و فرزند متاهل

حقوق همسر شهید متوفی و فرزند متاهل 1399/04/04

اگه همسر شهید فوت کند آیا حقوقش به پسرش که ازدواج کرده و بیکار است می رسد؟