چهارشنبه 5 آذر 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-انتقال سوابق بیمه ای

انتقال سوابق بیمه ای 1399/03/26

من جانباز هستم و در حال حاضر ده سال سابقه کار در اموزش و پرورش دارم و بیمه من خدمات هست قبل از ان سه سال در سایپا مشغول به کار بودم که بیمه من تامین اجتماعی بوده است. ایا میتوانم این سه سال را با سابقه اموزش و پرورش تلفیق کنم؟؟؟

پاسخ به سوالات-تقاضای حق پرستاری جانبازان لشگری

تقاضای حق پرستاری جانبازان لشگری 1399/03/25

بازنشسته ناجا و ازده و جانباز ۲۵درصد بنیاد هستم. برای مشمول حق پرستاری شدن باید چه کاری انجام بدهم؟

پاسخ به سوالات-احتساب سابقه کاری در اداره دولتی

احتساب سابقه کاری در اداره دولتی 1399/03/24

بنده جانباز 40% دارای حدود 3سال خدمت خارج از بانک بودم که جزء سنوات خدمت محسوب شده با عنایت به این که حقوق قانونی آن را پرداخت کرده ام. حال می خواهم مجددا مدت موصوف به خدمت این جانب اضافه گردد؛ به عبارتی به میزان مدت فوق بیشتر در بانک خدمت کنم آیا امکان دارد؟

پاسخ به سوالات-گرفتن کسری فقط توسط پدر

گرفتن کسری فقط توسط پدر 1399/03/24

آیا بدون اجازه پدر می توان کسری را گرفت. برادر من که یک سال کوچک تر از من است 6 سال فراری است و می خواهد به خدمت برگردد و کسری را استفاده کند ولی پدرم کسری را برای من نگه داشته است که 2 ماه دیگر بعد از دانشگاهم به خدمت می روم.

پاسخ به سوالات-شرکت در کمیسیون حالت اشتغال بنیاد

شرکت در کمیسیون حالت اشتغال بنیاد 1399/03/24

من مدارک همسرم را به بنیاد منطقه خودمان بردم و گفتم همسر من ۲۵٪ است و بیماری صعب العلاج دارد ،دیسک کمر. عمل کرده و در قلبش ۲ فنر گذاشته اند با اینحال باز هم قلبش مشکل دارد و عملا از کار افتاده کامل هستند و خواهش کردم پرونده اش را کمسیون حالت اشتغال بفرستند چون شنیدم تبصره ایی هست که جانبازانی که از کار افتاده کامل هستن و شرایط همسر من را دارند حالت اشتغال می شوند؛ به من گفتند چون همسر شما سرباز ارتش بوده است از لویزان اقدام کن با لویزان صحبت کردم گفتند چون مستمری بگیر بنیاد هستی بنیاد باید پرونده شما را کمیسیون حالت اشتغال بفرستد با این شرایط چطور پیگیر باشم؟