پنجشنبه 14 اسفند 1399 |

آرشیو پوستر
چگونه به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟,,,1398/12/04,4 اسفند,0,0,912,1398/12/04,از آذر ماه امسال که ویروس کرونا در شهر وهان چین مشاهده شد و به فاصله کمی چنان شیوع پیدا کرد که مسولان این کشور پرجمعیت مجبور شدند چندین شهر را به حالت قرنطیه درآورند، شاید جهانیان که در آن روزها بانگرانی اخبار مربوط به چین را دنبال می کردند، تصور نمی کردند که این ویروس به این سرعت مرزها ی جغرافیایی را درنوردد وهر روز شاهد اخبار ابتلای مردم کشورهای دیگری باشند به نحوی که اکنون بیش از 30 کشور در گیر این ویروس هستند و متاسفانه برخی از شهرهای کشور عزیزمان ایران هم این ویروس مشاهده شده است.,پوستر-چگونه به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟,